Sarea marina (Turcia)

Sortiment

Sare marina extrafina iodata sac 25 kg

Sare marina extrafina neiodata sac 25 kg

Sarea marina extrafina iodata ambalata cutie carton 1 kg

Sare marina extrafina iodata ambalata punga 1 kg

Sare marina granulatia 1 iodata sac 25 kg

Sare marina granulatia 1 neiodata sac 25 kg

Sare marina granulatia 2 iodata sac 25 kg

Sare marina granulatia 2 neiodata sac 25 kg

Sare marina granulatia 3 iodata sac 25 kg

Sare marina granulatia 3 neiodata sac 25 kg

Sare marina granulatia 4 neiodata sac 25 kg

Sare marina pentru baie  sac 25 kg

marina granulat 1